CÍL CENTRA Tisk

O z n á m e n í

 

Vzhledem na udržitelnost naší služby žádáme klienty, kteří mají respirační obtíže, virová onemocnění nebo se dostali do kontaktu s osobou nemocnou Koronavirem Covid-19, aby odložili objednání své konzultace na pozdější dobu.

 

Na konzultace sebou, prosím noste roušky a gumové rukavice

 

Děkujeme za pochopení.

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje je zařízením sociálních služeb. Ambulantně poskytuje základní a odborné sociální poradenství v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako formu pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokáží sami zvládnout.

Od 1. 1. 2011 se jednotlivé poradny zřizované Středočeským krajem ( Rodinná poradna Kutná Hora; SPONTE Králův Dvůr u Berouna; Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Západ - Východ a Příbram) sloučily pod jednu příspěvkovou organizaci

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník.

Od 1.1.2012 se změnil název pracoviště na nový: Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje, místo stávajícího Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník. Sídlo, kontakty, pracovníci a hlavně činnost pracoviště zůstává stejná! U jednotlivých detašovaných pracovišť ve Středočeském kraji se mění také pouze název.