4. 12. 2021

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
news menu leftnews menu right
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Centrum je odborné, sociálně-psychologické pracoviště. Ambulantně poskytuje odborné sociální poradenství jako formu pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokáží sami zvládnout.

Služby, které Centrum poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

Domů Zásady služeb
Zásady poskytovaných služeb PDF Tisk Email

Dodržování práv klientů

 • klient nepotřebuje k poskytnutí služby žádné doporučení
 • klient nemusí předkládat žádné osobní doklady
 • služby jsou poskytovány ambulantně
 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • klient má právo vystupovat anonymně
 • bydliště klienta není rozhodující
 • odborné sociální služby poskytuje odborně kompetentní pracovník
 • všichni pracovníci Centra důsledně dodržují zásadu mlčenlivosti o všech informacích souvisejících se spoluprací klientů s poradnou v souladu s § 90 vyhlášky č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, § 10 téže vyhlášky, kterou se vymezuje konkrétní činnost poraden
 • dodržují se zásady nestrannosti a nezávislosti přístupu ke klientovi a řešenému problému
 • v přístupu ke klientům nesmí být zpochybňována jejich lidská důstojnost
 • klient a pracovníci Centra jsou si v hodnotě jakožto lidské bytosti rovni. Služby jsou poskytovány klientům bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace nebo na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti
 • do Centra může přijít klient sám, i když se problém týká celé rodiny či partnerských vztahů,
 • další osoby, například příbuzní a blízcí, mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě klienta s odborným pracovníkem Centra,
 • délka spolupráce klienta s Centrem není předem vymezena, počet a frekvenci návštěv stanoví odborný pracovník s ohledem na závažnost problematiky a možnosti klienta,
 • od klienta je očekáván aktivní přístup při řešení jeho problémů,
 • klient má právo podat stížnost, a to u statutárního zástupce Centra.

Respektování volby klientů

 • pracovníci respektují svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s Centrem. Respektují jeho výběr  konkrétního odborníka. To vše v mezích kapacity Centra a pracovního času zvoleného konkrétního odborníka. Výjimku tvoří klienti odeslaní do Centra rozhodnutím OSPOD nebo soudu
 • je respektováno přání klienta věnovat se jím zvolenému problému
 • klient má právo žádat změnu poradce, změnit svůj požadavek, spolupodílet se na obsahové náplni a časovém rozvrhu konzultací, ukončit poradenský proces, a to i bez udání důvodu

Individualizace podpory

 • služby Centra jsou poskytovány vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky klienta (jednotlivce, páru, rodiny, skupiny) a podporují jejich samostatnost
 • pracovníci Centra jednají tak, aby neohrozili zájmy ostatních členů rodiny či blízkých osob, či nebyli v rozporu s etickými principy (jsou-li zájmy členů rodiny v zásadním rozporu, který se nepodaří odstranit, preferují pracovníci Centra zájmy dětí či nejslabších členů rodinného systému)

Zaměření na celek

 • na situaci klienta se pohlíží v souvislostech komplexu jeho osobnosti, vnitřní i vnější interakce páru a systému funkční rodiny i začlenění rodiny do širších společenských souvislostí

Flexibilita

 • poradenský proces není od počátku daný a neměnný. Může být dle situace a potřeb klientů přizpůsobován, doplňován či redukován
 • pracovníci Centra pružně reagují na změny v osobních cílech či podmínkách uživatelů tak, aby tyto změny přinesly smysluplný pokrok, resp. vedly ke zlepšení nepříznivé psychosociální situace uživatelů

 

Kontakt

 

  U Lorce 40
  Kutná Hora
  284 01

 

  rpkh@cmail.cz
  327 512 452
  http://www.rp-kh.cz

 

  Odkaz na mapku
   

Provozní doba

 

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:00, od 15:00 pouze pro objednané klienty
  Středa 8:00 - 15:00
  Čtvrtek 8:00 - 17:00
  Pátek 8:00 - 14:00
  Poslední klient může být objednán 1 hodinu před ukončením provozní doby pracoviště.Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, php4 hosting. Valid XHTML and CSS.